Tijdgeest

Een redacteur van het programma Netwerk belde. Hij was bezig met het maken van een programma over de gevolgen van betaald parkeren in steden en dorpen. Het viel hem op dat met name in het oosten van het land verschillende dorpen over gingen tot het invoeren van betaald parkeren. Hij vroeg zich af wat de reden is en wat dit doet met de identiteit van een dorp. Is het een melkkoe of wil ieder dorp om erbij te horen een parkeergarage cq betaald parkeren, een nieuw gemeentehuis, een groot winkelcentrum en hoogbouw. Zo vroeg hij zich af. Willen de inwoners dat, is het de tijdgeest of enkel het verlangen van bestuurders om met gemeenschapsgeld eigen ambities waar te maken.

 

 

Vraag me af in welke tijd we leven………als…………… (deze maand 54 geworden, zou het daarmee te maken hebben?)

 

-als een grote groep mensen aangeeft het normaal te vinden dat een meisje van 13 de wereldzeeën wil bevaren. Was het verkeerd van mijn vader als hij gewoon nee zei als mijn moeder twijfelde bij “wilde”plannen die we hadden.

-als ik mensen om me heen hun vriendenkring hoor afmeten aan het aantal hyves-contacten

-als banken niets leren van de oorzaak van de crisis en gewoon weer doorgaan met het toekennen van   torenhoge bonussen

-als managers in de zorg die voortkomen uit de wereld van het snelle geld en zonder veel compassie met de medemens beleid maken en zichzelf verrijken.Volg met grote belangstelling de discussie over de aanbesteding in de Thuiszorg(nu nog met hoofdletter)Onderzoeken geven aan dat gemeenten- waaronder de onze- op de eerste rang willen zitten waardoor de kwaliteit in het geding komt. Zal ervoor strijden dat dit niet zal gebeuren maar de vraag is of thuiszorginstellingen ook kijken naar de beloningen van haar top.

-als ik kunstgras ga waarderen en zelfs mooi ga vinden. Het nieuwe veld van Hulsense Boys ziet er “natuurlijk”uit en biedt zoveel meer mogelijkheden voor onze voetbalminnende burgers. Hoorde bij de opening dat een bedrijf uit Zeewolde het veld realiseerde. Vroeg me af waarom onze eigen ten Cate-momenteel in zorgelijk zwaar economische weer in het Nijverdalse deel- deze mat niet leverde. Of maakt ten Cate de basis (een half product) en zijn we maar een kleintje in de grote wereld van ten Cate. Zelfs de lokale Groei en Bloeiafdeling schrijft in haar lijfblad sympathie te hebben voor kunstgras op sportvelden omdat dit goed is voor de plaatselijke economie. Ook Haarle heeft een pracht kunstgrasvoorziening voor de jeugd in de vorm van De Plakke.

-als we in de gemeenteraad een nieuwe regel aannemen (we wilden juist minder) zodat de politie in kan grijpen bij overlast van een vuurkorf. Kunnen we elkaar daar niet gewoon op aan spreken? De politie moet bezuinigen. Laat dit soort regels weg en ook een deel van bureaucratie zodat de politie voldoende tijd heeft voor het echte werk.

 

Ik zie ook andere bewegingen in de tijd, klein en groot maar waardevol.

-          Ondanks dubbele banen en de druk om steeds meer te presteren er nog steeds vele vrijwilligers actief zijn in de zorg, sport, dorps/wijkwerk en kerkenwerk.

-          Ondernemers die zich momenteel kapot werken, hun nek durven uitsteken om gedwongen ontslagen te voorkomen

-          Serieuze onderzoeken naar het voorkomen van gezondheidsschade door schaalvergroting in industrie en veeteelt

-          De erkenning en ondersteuning van mensen die jarenlang voor hun naasten zorgen als mantelzorger

-          De onderwijzer die met bezieling extra aandacht geeft aan het kind met een beperking/rugzakje

-          De plaatsing van AED’s en de vele getrainde vrijwilligers (in 2004 waren er nog raadsleden in onze gemeente die het belang niet inzagen en spraken over schijnveiligheid toen wij met een voorstel kwamen)

-          De kansen die we als gemeente kunnen pakken om minder stenen te stapelen en meer voor mensen in onze gemeente te kunnen doen

-          Steeds meer mensen die zich willen inzetten voor de lokale politiek, niet voor eigen belang maar voor BurgerBelang

Ga met vertrouwen de toekomst tegemoet…………………………………………………

Toekomst

 

Hou van de muziek van Ilse de Lange; gevoelig, siddering, bijzonder maar zo gewoon. Wil graag naar Ilse op Dauwpop, ben ik te oud? Nee, je voelt je je zo oud als…..Dauwpop schrijft, ze is geen eendagsvlieg etc., voel verwantschap, doorzetten, ben geen ……… Haar laatste hit  Uncreditable “”Prachtig,  Wat is eer…vol?? Ik vraag het me vaak af sinds ik actief ben in de politiek.

 

Politiek is werken aan oplossingen voor uitdagingen van morgen. BurgerBelang was als enige partij binnen onze gemeente voor het behouden van de aandelen/invloed op onze afvalverwerker Twence en nu zijn we de enige partij binnen onze gemeente die de aandelen Essent niet wil verkopen .Wij kijken naar de toekomst, gaan voor duurzaamheid. Wij zijn principieel van mening dat je dit soort (basis) voorzieningen niet alleen aan de markt cq buitenlandse markt over kunt laten. Je moet wel samenwerken met de markt. Markt en overheid hebben elkaar nodig. Andere gemeenten (raden) in Twente wilden met ons invloed houden en meer invloed krijgen op afvalverwerking. De aandelen Twence werden niet verkocht. Het lijkt erop dat ook de meerderheid van de volksvertegenwoordigers(raadsleden en provinciale staten) verstandiger is dan de meerderheid van de gemeenteraad van Hellendoorn en de bestuurders (wethouders en gedeputeerden) en wel degelijk invloed wil houden op gas en elektra door de aandelen Essent niet van de hand te doen.

We dienden een voorstel in om jeugdwerkloosheid te voorkomen, andere partijen steunden de motie niet, wilden er wel in een commissie over praten. Een dag later- in een ander verband- onderschreven partijen wel een brief naar de regiovoorzitter voor oa aanpak jeugdwerkloosheid.De motie kwam van BB. Wij mochten de eer niet hebben en die hoeven we ook niet te hebben.Het gaat om het voorkomen van jeugdwerkloosheid niet om het politieke spel.

Woensdagavond reed ik van een vergadering van PB Daarlerveen terug naar Haarle in het besef hoe groot onze gemeente is en ook hoe verschillend de cultuur in de verschillende kernen. Reden in gemeentelijk beleid uit te gaan voor wat past bij de eigenheid van mensen en kernen en Doar(le)seveld zoals een van de aanwezigen opmerkte.Daarlerveen gaf te kennen, jong en oud -en de daarbij behorende voorzieningen, oa een centrumplan met oa woonvoorzieningen voor ouderen- te willen behouden voor het dorp. Het college kwam met wat cadeautjes maar of ze de vraag voor de overleving van Daarlerveen ook echt gaan beantwoorden bleef in de lucht hangen. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan buitengebied kwamen we verschillende dilemma’s tegen. Dilemma’s die voor mijn gevoel veel te maken hebben met het zogenaamde hokjes denken. Bij besluitvorming over een bestemming gelden in hoofdzaak argumenten die met de ruimtelijke ordening te maken hebben. Gezondheid, een zelfde recht voor iedere burger en ondernemer, leefbaarheid en invloed op het landschap zijn afwegingen die in samenhang(integraal) meer meegnomen dienen te worden. Voorbeelden van de afgelopen jaren. We gaan akkoord met het bestemmen van een groot vakantiepark aan de tunnelweg maar passen de weg niet aan de nieuwe situatie; gevolg levensgevaarlijke situaties. Er komt een grote supermarkt etc aan de smidsweg; gevolg gevaarlijke verkeerssituaties.”Nijverdalse” files, omwonenden die het uitzicht kwijt zijn, en een andere supermarkt die nu het loodje legt. Eerst bestemmen, later de bijkomende problemen oplossen is ook het motto als het gaat om de inrichting van de landbouwontwikkelingsgebieden. Nu nieuwe megastallen toestaan terwijl we nu al weten dat bestaande(“eigen”, mag je dat nog zeggen?, denk het wel in dit geval) boerenfamiliebedrijven er schade van ondervinden en burgers- nog erger- in het gebied er extra gezondheidrisico’s door kunnen onder vinden.

Hoe duurzaam en toekomstbestendig is het beleid in de gemeente Hellendoorn…..?

 

 

 

Bezinning en Beeldvorming

Bezinning en Beeldvorming

Een lange wandeling gemaakt in de vrieskou. Rode wangen, flink doorstappen,..... genieten.
De zondag is voor mij een dag om niets te hoeven maar alles te mogen (zonder anderen te storen)
Samen bij de kachel, de dikke zaterdagskranten en het laatste boek van Doeschka Meijsing (had nog een boekenbon liggen, kon moeilijk kiezen tussen een praktische tuinboek en literatuur)
Wat wil een mens nog meer......?
Toch weet ik zeker dat als dit elke dag mogelijk was de aardigheid er snel af zou zijn.
Ik ben een werker. Dat hebben we van huis uit meegekregen. Altijd zinnig bezig zijn.
Wat is zinvol? Lekker koken, en dit binnen een half uurtje opeten, de keuken dweilen terwijl 5 minuten later de hond met modderpoten binnenkomt (hij kan zelf de deur openen)
Ik weet nu al dat ik de komende zomer perken rozen onkruidvrij maak en er 14 dagen later opnieuw kan beginnen. Een motie maken om voldoende gemeentegeld voor de zorg veilig te stellen terwijl andere partijen alles in het werk zullen stellen om iets te vinden waardoor ze hem niet zullen steunen.
Toch heb ik het gevoel dat dit alles zin heeft. Het meeste genoegen ervaar ik bij het bezig zijn voor anderen. Door klanten blij te maken met rozen en/of adviezen, mijn nichtje voor te lezen maar ook door gemeenteraadslid/volksvertegenwoordiger te zijn.
Ik sport niet (beweeg wel )maar het raadswerk voelde het afgelopen jaar wel als een bovenmatige krachtsinspanning zonder veel resultaat.
Hoe harder we werken, hoe meer we ons als BurgerBelang roeren, hoe sterker de tegenkracht van coalitiepartijen. Vraag me wel eens af of ze in onze gemeente echte oppositie kennen. Een voorbeeldje; andere partijen negeren regelmatig onze voorstellen-terwijl ze hier juist hun voordeel mee kunnen doen- en komen er later zelf mee. Bv.nog kort geleden vroegen we het college aandacht te besteden aan de gevolgen van de economische crisis voor onze gemeente. We kregen geen begrip en steun van andere partijen en het college, ook niet van het CDA. Het CDA komt nu met dezelfde vraag.??
Beeldvorming daar draait het blijkbaar steeds meer om en dat gebruiken partijen regelmatig door ons als grootste oppositie partij negatief neer te zetten.
Feiten zijn uit, beelden zijn in.....Dat zie je niet alleen in de politiek. Zie de oorzaak van de kredietcrisis en de andere luchtballonnen die waarschijnlijk nog worden doorgeprikt.
Valt me op dat velen de prijs van producten weten maar niet de waarde. Hopen dat de economische krimp de rijken/bovenmodalen het waardebesef teruggeven en de mensen die op het minimum en modaal zitten er niet de dupe van worden. Ik zal me daar hard voor maken binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben.
Voor 2009 wens ik iedereen en mezelf ..........................................................
de kalmte toe om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen; moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken

 

 

Marktwerking,hoever gaan we?

Weblog week 44

Het is nat en koud buiten, weer voor bij de kachel. Gisteravond ledenvergadering van BurgerBelang gehad met zinvolle discussies over verschillende onderwerpen. De leden houden ons scherp. Ter sprake kwam ook onze goed bezochte website. Dat was voor mij reden eens te kijken op mijn weblog. Zag dat de log die ik plaatste in september weer verdwenen was?Heb deze opnieuw geplaatst. Weet niet of er veel mensen zitten te wachten op naar mijn gedachtespinsels. Krijg wel eens een reactie.
Begrijp dat hives tegenwoordig "in" is, doet BB inmiddels ook. Bloggen is misschien meer eenrichtingsverkeer, kost wat meer tijd, maar het is wel lekker om af en toe je verhaal kwijt te kunnen.
Een verhaal waar ik nu al 14 dagen mee in mijn hoofd loop is dat we als overheden steeds meer kozen voor marktwerking. Zelfs voor marktwerking in de zorg en dat terwijl we nu banken moeten nationaliseren. Wat een vreemde wereld!
De overheid geeft wel garanties voor geld maar geen garanties voor de kwaliteit van de zorg. Kerntaak van een overheid zou juist moeten zijn de kwaliteit van zorg voor kwetsbaren en zieke ouderen op een aanvaardbaar niveau te houden. Door de huidige marktwerking in de zorg -waar ook weer sprake is van buitensporige beloningen van bestuurders, waar ik me erg boos over maak, maar dit terzijde- zal er een verschil ontstaan tussen zorgvoorzieningen voor rijken en armen. De kapitaalkrachtigen kunnen bijkopen en de verschraling van de basiszorg is al begonnen. Mensen krijgen minder snel en minder thuiszorg, de begeleidende zorg voor bepaalde doelgroepen zal minder worden etc. Ook in onze gemeente worstelen we met de keuze tussen het op niveau kunnen houden van de kwaliteit van de zorg en het uitvoeren van allerlei andere grote ambities.
Naar nu blijkt was het toezicht op de banken onvoldoende met grote gevolgen voor de financiële wereld en de economie de komende jaren. Blijft bij mij de vraag hoe het dan staat met het toezicht op de kwaliteit van de zorg. Stellen we als gemeente wel genoeg eisen aan de zorgaanbieders, controleren we voldoende of de kwaliteit goed is etc.? We laten veelal de klachtenafhandeling gebeuren door de zorgaanbieders zelf. Beter zou het zijn dat we die als gemeente op zouden pakken en afhandelen.
Bescherm de belangen van onze kinderen, ouderen en zieken en laat onderwijs en zorg niet totaal over aan de markt.
psje Er zit volgens mij ook wel een goede kant aan de financiële crisis. We zien dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dat er ook andere waarden in het leven zijn dan financiële (over) waarden.

 

onderzoeken

Weblog week 37,begin sept. opnieuw geplaatst/was verdwenen?
Vandaag samen richting Salland gefietst voor de jaarlijkse familiedag. Wilde eigenlijk liever op de bank (binnen of buiten) met kranten en tijdschriften voor mijn "geestelijke voer". Maar toch is zo'n dag met de familie waardevol.
Genieten van de najaarzon, bijpraten met jong en oud(er) en herinneringen ophalen onder het spelen van allerlei behendigheidspelen en de traditionele BBQ. Wij wonen in het ouderlijk huis en fungeren soms nog als zodanig maar de band is anders geworden sinds mijn ouders niet meer leven. Iedereen is druk met haar/zijn eigen leven
Politiek komt meestal - zijdelings- aan bod, want alles is verweven met politiek. Ik kom niet uit een politiek nest maar wel uit een maatschappelijke betrokken nest waar iedereen een mening heeft. Regelmatig ook een zeer verschillende mening.
De afgelopen week was de eerste commissieweek na de vakantie. Bij de voorbereiding vond ik het nodig zelf op onderzoek te gaan naar de juistheid van gegevens die burgemeester en wethouders aanleverden. Bv bij het voorstel van het college om geen vrijliggend fietspad aan te leggen langs de poggenbeltweg was een argument dat er dan volgens landelijke richtlijnen de poggenbeltweg weer een 80 km zou moeten worden(nu 60 km) Navraag bij het ministerie van verkeer en waterstaat leerde dat dit absoluut niet hoeft en de huidige situatie met fietssuggestiestroken ongebruikelijk is en schijnveiligheid kan geven. Stond allemaal niet in het stuk. Ook maakte het college een wijziging op verordening voor de raadscommissie naar aanleiding van fouten die ze eerder maakten. Bij beide zaken hadden we het idee dat de zaken wel eens anders zouden kunnen zijn. Bij het laatste punt bleek dat de VNG de voorgestelde verordening onrechtmatig achtte (voor het college trouwens geen reden om het stuk terug te nemen) Wel weer reden voor ons om het nog "hoger " op te zoeken bij het ministerie van binnenlandse zaken.
Het is jammer dat we zelf moeten zoeken en nog erger dat we in dit soort zaken de bevestiging krijgen dat we soms "eenzijdige"informatie krijgen. We willen,moeten er op kunnen vertrouwen dat we de juiste informatie uit het gemeentehuis krijgen.
De laatste tijd lezen we over bezuinigingsplannen bij redactie van kranten. Ook las ik een artikel over een goede, helaas overleden, onderzoeksjournalist Gerard Legebeke en de waarde van onderzoeksjournalisten . Dit zette me aan het denken. Voor kranten is het moeilijker om abonnees te houden in een tijd dat nieuws ook snel (soms sneller)op je PC te zien is. Vele kranten (ook landelijk kranten) kiezen voor het snel behapbare,licht verteerbare, nieuws. Hier heb ik soms ook zin in, even geen moeilijk gedoe in mijn kleine wereldje. Maar draagt dit soort journalistiek bij aan een juist beeld van de politiek?
Dragen ze bij aan een gezonde, transparante en goed functionerende democratie?
Volgens mij heeft de pers ook een functie als onafhankelijke waakhond van de democratie
Speurende journalisten zijn onmisbaar voor de politieke agenda. De oppositie kan dat niet alleen.

 

een wereld te winnen

Eindelijk voorjaar, de natuur is volgens mij wel een maand achter….. het was koud en schraal. Vandaag, zondag is het wat zachter en was ik lekker aan het “rommelen” buiten. Ik begon met de zondagse jurk maar trok toch snel de oude broek aan. Rozen kunnen snel scheuren veroorzaken, mooi maar stekelig. Ik weet het, zondagswerk is niet sterk, maar niets hoeft en ik doe toch iets en geniet. Jan vlagt bij Haarle 1. Als ze thuis spelen en ik ben buiten kan ik het resultaat vaak horen aan het gejuich of de stilte. Vandaag hoorde ik enkel raceauto’s want bij de buren op het land was de jaarlijkse autocross van Mach. In een paar dagen tijd bouwen ze een heel circuit met tenten op en ik zag net dat ze het land al weer glad hadden. Knap stukje werk. Ook Haarle1 deed het goed, ze wonnen en staan nu bovenaan ….met een beetje geluk worden ze kampioen.

 

 

 

Bij het schrijven van mijn vorige weblog had ik niet kunnen bevroeden dat het functioneren van de democratie in onze gemeente zo snel prominent aan de orde zou komen. Het verlaten van een comm.vergadering, de overtrokken reactie van andere partijen hierop, en tegelijkertijd de niet malse kritiek van Tjeenk Willink van de Raad van State over het slecht functioneren van de democratie was en is voor velen aanleiding om het functioneren van “oude” bestel in deze “nieuwe” tijd te beschouwen. De lokale radio Reggestreek radio wil hierover een gesprek met fractievoorzitters, de burgermeester kwam met zijn visie op het democratische bestel en burgers spreken mij aan omdat ze zich herkennen in onze achterliggende motieven. De burger voelt zich niet meer vertegenwoordigd. De discussie over het functioneren van de democratie is waarschijnlijk van alle tijd. Toch denk ik dat we met elkaar de uitdaging aan moeten mensen weer laten geloven in democratie. Dat kan niet door star vast te houden aan de huidige spelregels. Andere partijen reageren angstig als wij komen met voorstellen waarbij we de burgers meer invloed willen geven. Angst is een slechte raadgever en zal het geloof en vertrouwen in de democratie steeds meer doen afkalven. Hoe dan wel? Zijn er alternatieven? We kunnen beginnen met een eerlijk en openbaar debat met burger en elkaar. Niet regeren over mensen maar met elkaar komen tot goede voorstellen. Het zijn grote woorden…. maar wel mijn manier om het geloof in de democratie te behouden. Nog een voorbeeld..over het functioneren van de lokale democratie. Tot twee maal toe hebben we aangegeven dat een evt. verkoop van de afvalverwerker twence in een raadsvergadering aan de orde zou moeten komen vanwege de grote gevolgen. Slachten we ‘de zgn. kip met gouden eieren”, met als gevolg waarschijnlijk hogere afvalstoffenheffing voor de burgers in de toekomst en minder aandacht voor het milieu bij het verwerken van het afval. Helaas andere partijen zijn van mening dat dit wel in een commissie kan, terwijl bij mijn weten alle andere gemeenten in de regio het in een raadsvergadering besluiten. Publieke taken worden verkwanseld in een commissievergadering. De verbolgen reacties die ik hierop ontvang van raadsleden uit andere gemeenten –absoluut niet democratisch,mag dit zomaar.. maakt dat we ook in de gemeente Hellendoorn nog een wereld te winnen hebben.

 

 

 

coalitie heeft baat bij sterke oppositie

Voorjaar in februari. De snoeivingers van mij en vele andere rozenliefhebbers jeuken. Nog een paar weekjes geduld dan kunnen we naar hartelust snoeien. Het snoeien doet bloeien, gaat zeker op voor de roos. Niet snoeien, te vroeg of te laat snoeien geeft geen of minder bloei. We zijn al wel vast begonnen met een rigoureuze snoei van de fruitbomen, de walnotenboom en de lindebomen. Er moet licht en lucht in. Het snoeien doet me als mens ook goed. Ik was ook toe aan licht en lucht. Verspilde de afgelopen tijd veel energie aan politiek geneuzel. Coalitiepartijen maken randzaken tot hoofdzaken om partijen die anders denken monddood te maken. Ik wil in de raad werken aan zaken waar het echt om gaat voor burgers. Woningen voor starters, kwalitatief goede hulp en zorg voor mensen die dit nodig hebben, en meer invloed van burgers op de gemeentepolitiek.

Afgelopen week stond in de krant dat onderzoek had uitgewezen dat de kloof tussen burger en politiek nog groter is dan ten tijde van opkomst van Pim Fortuin. Het ging weliswaar over de landelijke politiek maar ik voelde me als raadslid/volksvertegenwoordiger aangesproken. Mijn drijfveer om politiek actief te worden was juist die kloof stukje bij beetje te dichten en mensen meer invloed en daardoor vertrouwen te geven in de politiek. Vanuit een positieve(sommige denken en/of zeggen naïeve) instelling dat veranderingen mogelijk zijn ben ik er aan begonnen en werk ik er nog hard voor. Bij de start van BurgerBelang dienden we gelijk een voorstel in om burgers de mogelijkheid te geven ook zaken bij de gemeenteraad op de agenda te zetten.Het zogeheten burgerinitiatief. Een argument van ons was oa “de kloof tussen burger en politiek te verkleinen”. Andere-lang gevestigde partijen- reageerden als door een wesp gestoken .In onze gemeente was volgens hen absoluut geen sprake was van een kloof. Ons voorstel is na veel discussie uiteindelijk aangenomen maar verder veranderde er niets. Er kwam een mooi nieuw gemeentehuis maar de invloed van burgers is minder geworden. De (af)gesloten raadszaal staat voor mij symbool voor de steeds meer gesloten bestuurscultuur. Burgers mogen bv niet meer inspreken in raadsvergaderingen. Motief is dat dit de standpunten van de raad toch niet verandert. Hoezo, echt luisteren naar burgers?? Het ned. Debatinstituut had een aantal kritische punten n.a.v. een bezoek aan de raadsvergadering. Ook worden steeds meer zaken achter gesloten deuren worden besproken en besloten. Het spel wordt gespeeld achter de schermen en buiten de invloedsfeer van de meeste inwoners van onze gemeente. Een moderniteit die ik ook steeds meer zie opduiken is je mening ventileren onder een schuilnaam. Waardoor je discussies krijgt tussen mensen zonder gezicht. Waar zijn we bang voor? Wel zijn er 2 inloopavonden georganiseerd door een werkgroep van de gemeenteraad. De laatste inloopavond over het nieuwe traject voor de N/Zverbinding  in Hellendoorn was een geslaagde avond. Mensen kregen veel relevante informatie en de opkomst uit Hellendoorn was goed. En wat doen de meeste gemeenteraadsleden met de wensen en meningen van burgers? Echt luisteren naar de mensen?? Nee, want als dat het geval was hadden ze de grootste groep Hellendoorners niet de rug toe gekeerd door toch te kiezen voor een situering van de weg langs Hellendoorn en niet ruim daarom heen (was wel de afspraak die we maakten in 2001). Ze verschuilen zich achter de provincie. En waarom een inloopavond organiseren als je als partijen al weet dat je je oren toch nog de provincie laat hangen en niet naar je eigen burgers.

Hoezo, mensen vertrouwen teruggeven geven in de politiek??

We moeten redeneren en debatteren in openheid en op basis van argumenten. Mijn opvatting is dat meningsverschillen en scherpe oppositie betere waarheden geven. Het komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede. Goede besluiten zullen de kloof tussen burger en politiek verkleinen. Het negeren of stemming maken tegen de oppositie zal de kloof tussen burger en politiek alleen maar vergroten en de democratie verder van huis brengen.

 

Thea ten Have

 

Niets te klagen..........................................

 

Heb de neiging mijn eerste mijmering van 2008 te beginnen met klagen.

 

Klagen over de manier waarop deze gemeente met democratische rechten omgaat.

 

Dit terwijl ik een hekel heb aan klagen, aan de slachtofferrol. Roep mezelf dan snel tot de orde… tot het ondernemen van actie en dragen van verantwoordelijkheid.

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat we in Nederland -in verhouding tot andere landen- gelukkig zijn, maar toch …. ontevreden.

 

Ook vele nieuwjaarstoespraken reppen over tolerantie, verdraagzaamheid en positivisme.  Ondersteun van harte dit soort oproepen.

 

Ook ik heb alles wat ik begeer……

 

Heb voldoende te eten en te drinken, een dak boven mijn hoofd, liefde (kan geven en ik ontvang),gezondheid, (fijn) werk .Daarnaast kan ik intens genieten van de zgn. kleine dingen van alle dag en me de luxe veroorloven af en toe een boek te kopen, een cadeautje weg te geven of een impulsaankoopje te doen.

 

Ik weet wel dat morgen alles anders kan zijn, maar toch is het goed je dit regelmatig te realiseren en dit te waarderen.

 

Mijn tante vertelde mij pas nog, dat als ze vroeger de kleding van haar elf broers met wasplank en borstel moest wassen, mijn oma zei, “niet klagen maar dragen”.

 

In verhouding met de tijd waarin mijn oma leefde is de oorzaak van de algemene ontevredenheid een heel andere. Maar welke? Is het de afgunst zoals velen roepen. Afgunst omdat een buurman een miljoen heeft gewonnen, een mooiere vrouw heeft, vaker op vakantie kan?.

 

Nee, dat geloof ik niet.

 

Misschien is het wel gebrek aan zingeving (ontkerkelijking etc) maar het is zeker ook de onvrede niet gehoord te worden?

 

Er ontstaat een gevoel van onrecht als de overheid/gemeente burgers negeert en daardoor niet serieus neemt.

 

Er ontstaat een gevoel van onrecht als je als oppositie het idee hebt dat zaken niet kloppen en B en W antwoorden dat je als raadslid je er niet mee mag bemoeien -bv de kosten van exploitatie van het huis voor cultuur en bestuur en het nieuwe zwembad- of………

 

dat zaken beter achter gesloten deuren besproken kunnen worden(verschillende voorbeelden,zal ze  binnenkort weer eens tellen)waardoor het onmogelijk is ons goed te informeren -hoor en wederhoor- en burgers niet weten welke argumenten ten grondslag liggen aan besluitvorming.

 

 

Klagen mag ….. … blijven luisteren, vragen en zelf initiatieven ontwikkelen is beter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identiteit Hellendoorn/Nijverdal

Op 13 september jl behandelden wij als raad de gemeentebegroting 2008. Onze schriftelijke reacties hierop hadden we al eerder verzonden naar het college en gemeenteraad (zie onze website). Het is de gewoonte dat elke fractievoorzitter tijdens de behandeling van de begroting ook nog een mondelinge beschouwing gaat houden.

Hieronder mijn verhaal

Voorzitter, geachte aanwezigen en collega’s

Deze beschouwing gaat over de keuzes die we vandaag maken in relatie met de identiteit van onze gemeente en de manier waarop we onze inwoners hierbij betrekken. Kort geleden ontstond er in de media naar aanleiding van uitlatingen van Prinses Maxima een discussie of de Nederlandse identiteit wel of niet bestaat. Een brief van een bezorgde Nijverdaller aan de gemeenteraad refereerde hier ook aan.

Ik wil u vandaag de vraag stellen bestaat er een hellendoornse identiteit en wilt u dat die bestaat?

Bestaat de Hellendoorner, bestaat de Nijverdaller?

Wie is zij of hij, en wat willen ze.?

Wil ze dit flink uit de kluiten gewassen dorp met stadse allures.

Met een C en A, een parkeergarage, een mooi theater en veel hoogbouw?

En draagt dit bij aan het Nijverdalse gevoel van saamhorigheid.

Nijverdal was in het verleden een levendig textieldorp maar ze heeft nog geen nieuwe jas…………warme mantel terug.

We zijn als gemeente bezig met zaken als hellendoorn in actie en omzien naar…maar zijn we dan ook echt met de kern bezig of is dit een beetje een kunstmatige manier om iets te crieeren wat we allemaal missen.

En wat wil de Nijverdaller als we klaar zijn met het bouwen over een aantal jaren.

De auto’s gaan door de tunnel, Cen A heeft uitverkoop, Herman Finkers neemt in het theater ons lokale troetelbeest “het korhoen” op de korrel, de terrassen zitten vol met toeristen en de jongeren hangen nog steeds gezellig rond. Een dorp zoals er velen zijn en….dan………….. gaan we dan door………door voor Stad

Willen we de plaats van Almelo innemen?

Je zou het haast denken

Kop in de krant vorige week “college Almelo wil geen speelhal”

Paar weken daarvoor…. eenzelfde verhaal in de krant maar dan met

“college Hellendoorn wil  amusementscentrum/lees speelhal” met… een regionale functie

Gaan we stuivertje wisselen met Almelo ??

En wil de hellendoorner dat?

Om te voorkomen dat over 10 jaar de dan zittende bestuurders ook weer hun naamkaartjes achter willen laten op grote nieuwe gebouwen en projecten moeten we nu een visie ontwikkelen op het Nijverdal van de toekomst

Mega is een trend

Een ding is duidelijk de Hellendoorners in het buitengebied willen geen megagebouwen.

Zij hechten aan de identiteit van hun kleinschalige landschap, de familiebedrijven en de tradities en vechten hiervoor als leeuwen…… maar met argumenten. Laten we de komende jaren de mensen in Nijverdal ook de kans geven een eigen identiteit te ontwikkelen en hiervoor te vechten zodat ze even trots kunnen zijn op hun Nijverdal.

Hoe……………………………………………………

Door samen met burgers een visie te ontwikkelen over

           “Ons Hellendoorn in 2020”

en door alle burgers hierover mee te laten beslissen.

Nu kiezen burgers een maal per 4 jaar een groepje, dat hen vertegenwoordigen en de eindbeslissing nemen. Deze zgn vertegenwoordigende politiek paste bij de jaren 50. Niet meer bij deze tijd. Je ziet het ook in het stemgedrag van mensen en de opkomst bij verkiezingen. We werken momenteel met allerlei klankbordgroepen en werkgroepen. Met alle respect voor het werk van deze mensen…… burgers maar ook wij zetten steeds meer vraagtekens bij de samenstelling en het gewicht wat je hieraan mag toekennen. Kan een relatief klein groepje (actieve)-veelal dezelfde mensen -vertolken wat de burgers in Hellendoorn willen?

We zullen creatieve bloeiende manieren moeten bedenken om meer burgers maatschappelijk betrokken te laten zijn maar ook echt invloed te geven. De kloof tussen burger en politiek wordt nu alleen maar groter.

Het doet ons een deugd dat de dorpsraad Hellendoorn wel de moed heeft die handschoen op te pakken en een handtekeningactie (enquête) organiseert over het wenselijke tracé voor de noord/zuidverbinding

Daar kunnen we van leren.

Beste collega’s bij concrete zaken is echt mogelijk maar ook nodig burgers direct zeggenschap en invloed te geven.

Vertrouw de burger en laten we samen een generatie bewust beleid ontwikkelen en niet de morele en financiele hypotheek doorschuiven naar de volgende generaties .

Er is een boek dat heet Haarles Hang naar Eigenheid

Wij willen een ontwikkeling in gang zetten met als doel;

        Hellendoorns Hang naar Eigenheid

Na een periode van schaalvergroting, vernieuwing, verandering en overlast van bouwwerkzaamheden verdient met name Nijverdal en de Nijverdaller een nieuwe eigen identiteit” .

 

De week van de democratie

De publieke omroepen riepen de afgelopen week uit tot week van de democratie.

Ik geloof dat de democratie de beste(je zou ook kunnen zeggen de minst slechte)manier is om een gezamenlijke balans te vinden voor het welzijn van alle individuele burgers.

 

Ik maak al een tijd deel uit van de gemeenteraad en ervaar regelmatig(ondanks soms goede bedoelingen) dat de democratie een schijndemocratie is.(pff,pff ben nog moe van afgelopen week)

Het proces wat vooraf gaat aan besluitvorming is schimmig, gesloten en regentesk.

Goede –inhoudelijke- argumenten tellen vaak niet.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zich niet vertegenwoordigd voelt door de politiek. Twee van de drie is voor het houden van(bindende) referenda, bijna alle mensen vinden dat de overheid de burgers meer moet betrekken bij beleid. Mensen willen meer directe zeggenschap over het bestuur en aanstelling van bestuurders(een meerderheid is voor een direct gekozen burgemeester)

Toch gaan politici op de oude voet verder en bepalen wat goed is voor de mensen. (de zgn. vertegenwoordigende democratie.)

Eigenbelang, onmacht of angst?

Als we zo doorgaan maken we de kloof tussen burgers en politiek nog groter en verliezen we de basis onder onze democratie,….. simpelweg omdat mensen niet meer gaan stemmen.

Mensen willen directe invloed .

Willen we voorkomen dat de democratie failliet gaat dan moeten we hard werken aan moderne, nieuwe vormen van directe democratie.

De burger de baas

Laat u mening horen, anders bepalen anderen het voor u.

 

Zin

Had even geen zin om te schrijven.

Even bijtanken en laven aan de mooie dingen van het leven. Een mooi boek, onkruidvrije rozen (eindelijk tijd om alles te wieden), het gekwaak van kikkers,een logeerpartijtje van nichtjes met hun vriendinnetjes, zonsondergang op Vlieland,een broer en zwager die abraham zagen,Celtic Myst -CD die ik kreeg op mijn verjaardag- en mijn "NAASTEN" en

vandaag met een mooi concert van Sound of Joy in Haarle en....

.. met het nieuwste gedicht van JanWolkers ben ik even terug op Vlieland.

De zee schuimt/Als een dekmantel

van blinkend haar

een lieflijke gestalte/Die niet is te omarmen,/

Een parel die zijn schulp verlaat.

Een hersenschim,/ Op blote voeten/

Uit de geemailleerde zee/als kabbelende sneeuw.

We kauwen het zonlicht/Met huis en haar/

Tot de westenwind/het droombeeld wegvaagt/

in een vloed van bleke rozen

 

 

Groei en Bloei, een organisatie van mensen met hart voor de tuin bestaat dit jaar 40 jaar.

In dat kader deed ik gisteren mee aan hun “open tuinendag”.Gaandeweg boden een aantal vrouwen uit ons dorp aan ook hun kleinschalige activiteiten op deze dag ten toon te stellen tussen de rozen.

Er waren prachtige schilderijen van Astrid en Linda, bloemsierkunst en rozencorsages van Ria, veld/tuin boeketjes en jam van Annie en bronzen beelden van Ton.

Het zonnetje scheen af en toe, kinderen maakten rozenwater,er kwamen groepjes mensen op de fiets of met de auto en het was….. oergezellig en genieten van al het moois en van elkaar.

Wat kunnen we sterk zijn op het platteland als we onze kwaliteiten en krachten bundelen.

Dat is wat de Twentse gemeenten ook willen met het geld van onze" rijke"afvalstoffenverwerker twence. Oa allerlei regionale projecten opzetten en uitvoeren, de zgn agenda van Twente .

Lijkt logisch, maar of het dat ook is voor mij de grote vraag.

Allereerst de vraag of je zo’n  beste melkkoe( uitdrukking van mijn vader vroeger) wel moet verkopen en ten tweede

zou je de winst van twence ook kunnen gebruiken om de afvalstoffenheffing te verlagen in onze gemeente.

Of is dat teveel van ikke,ikke,ikke

Onze burgers hebben toch ook baat bij een economische en toeristisch sterk Twente.

Klopt, maar dan kunnen we het geld van twence toch eerst terughalen en in de eigen gemeenteraden bepalen hoe we deze gelden inzetten. Zou mijn inziens democratischer zijn dan in allerlei voor de burgers-verweg regio-organen-bepalen wat er met het geld van burgers

zal gebeuren.

 

Ik heb dus de raad-draad alweer een tijdje opgepakt, maar zoals rozen niet zonder zorg kunnen, blijf je als raadslid ook in vakantietijd alert en beschikbaar voor burgers.

Voor de vakantie behandelden we in de gemeenteraad de meerjarenbegroting.

De fractie van BurgerBelang had het voorstel van burgemeester en wethouders uitgebreid bestudeerd en besproken binnen de fractie. We hadden behoorlijk kritiek op de voorgenomen bezuinigingen en het feit dat de lasten voor de burgers in onze gemeente inmiddels bijna de hoogste zijn in onze provincie. We zijn met gedegen tegenvoorstellen gekomen en voor sommigen daarvan vonden we bijval bij andere partijen voor de meeste voorstellen niet.

Er gaat er op zo’n begrotingsdag regelmatig door me heen dat het meer gaat om het (macht)spel dan om de inhoud.

 Er zijn mensen die zeggen”dat is politiek”. Blijkbaar is het heel gewoon.

Ik accepteer dat niet, want dat is volgens mij de reden dat veel burgers de politiek de rug toe keren.

Moraal gaat voor mij boven macht en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.

 

Ik heb er weer zin in.

 

 

 

 

 

De horizon van boeren,burgers en buitenlui

 

 

Over beleving van landschap kun je veel zeggen.

Er zijn mensen die er wonen, er zijn mensen die er hun boterham verdienen, er zijn mensen die er recreëren, er zijn mensen die natuurwaarden beschermen en daarnaast zijn er mensen die er naar kijken met enkel eurotekens in hun ogen.

Hoe kunnen we als-lokale- overheid al deze belangen dienen en de juiste keuzes maken.

Zeer actueel momenteel als we kijken naar de:

Voorgestelde plannen voor de noord-zuidverbinding, de verdere uitbreiding van recreatieterreinen in onze gemeente tot grote vakantieparken en ……. de aanvragen die er liggen om op grote schaal vlees te produceren in het buitengebied, waardoor kleine kernen industrieterreinen krijgen die je niet onder de noemer ambachtelijk kleinschalig kunt scharen.

 

In mijn kindertijd speelden we regelmatig het spelletje “landje pik” Het zal de oerdrift van de mens zijn grond te bemachtigen en daarmee de macht vergaren het te gebruiken of te misbruiken. Als gemeenteraad de taak het goed te bestemmen en misbruik te voorkomen.

Economische waarden, sociale waarden en ecologische waarden,hoe vinden we een goed evenwicht, ook voor onze kindskinderen??

De ruim vijf jaar die ik nu in de raad zit zag ik menig plan van burger en boer in het buitengebied sneuvelen onder het argument “verstening van het buitengebied”.

Maar als we nu kijken naar de concrete plannen die o.a. voortkomen uit het vastgestelde reconstructiebeleid kan ik alleen maar vaststellen dat mensen van buiten wel alle kans krijgen stenen te stapelen in ons buitengebied.

Realiseerden we ons dit toen we “ja”zeiden tegen het reconstructiebeleid?? Hebben we als provincie /lokale overheid deze consequentie duidelijk gemaakt aan onze burgers en boeren. Ik vraag me dat af??

Ook de gemeente Twenterand tekende bij onze gemeente bezwaar aan tegen de plannen voor een groot vleeskuikenbedrijf in Daarlerveen ivm belasting van de verkeersinfrastructuur. Overzien we nu pas wat de gevolgen zijn?

Ons landschap is nu nog een optelsom van lokale, soms provinciale belangen. Een lappendeken van wonen en werken naast elkaar. Waar je elkaar kent en helpt als het nodig is.

Laten we de jongens van buiten onze grenzen ,ons landschap en sociale leven bepalen en "onze boeren", het boeren belemmeren?  

Door de reconstructie ontstaat een sterke versnippering van het landschap maar ook van de belangen op de vierkante kilometer waardoor het moeilijker zal zijn in harmonie met elkaar samen te leven.

Een harmonie die boeren en burgers uiteindelijk altijd vonden en moesten vinden omdat ze er allebei "thuis"zijn.

De filosoof Rik Herngreen stelde afgelopen week in een landelijke discussie over invulling van de buitenruimte “dat het landschap grotendeels bepaald wordt door de indruk die het geeft van de mensen die er leven.” En…”dat het belangrijk is dat mensen trots zijn op hun streek”

Gemeente “opnieuw de boer op” zou ik zeggen en luister, luister en luister naar allen die daar leven en werken.

Zodat we trots kunnen blijven op onze streek en met elkaar toch onze horizon kunnen vergroten.

 

 

 

Mens-effectrapportage

Vanmorgen opende de krant met”koeien dansen in de wei”

Zie in een flits het voorjaar van mijn kinderjaren. De koeien stonden in die tijd nog een hele winter op”de delle” aan een reppel (een soort ketting). Reken maar dat het dan groot feest was als ze naar buiten mochten. Het voorjaar van mijn jeugd met soms een nieuw zomerjasje -het heeft ook voordelen de oudste te zijn-, met blote benen, zondagse sokjes en lakschoentjes naar de kerk, velden en bermen vol meizoentjes…een paastafel met een wedstrijd wie de meeste eieren op kon.

S ávonds, gewoon een paasvuur in het eigen land van het opgespaarde snoei afval.

Hoorde nooit dat er brand veroorzaakt is door een paasvuur, terwijl er in de buurt velen vuren ontbranden. Mensen letten goed op de windrichting en staken de hoop niet aan als de wind verkeerd stond. Nu neemt de overheid deze verantwoordelijkheid over. Met als gevolg, het bijna verloren gaan van een lange gezellige traditie en de mogelijkheid zelf je afval te verwerken en nog belangrijker… het nemen van eigen verantwoordelijkheid…………...

Kinderen moeten nu spelen op bijna steriele”dubbele en dwars goedgekeurde” speelplaatsen waarvoor vrijwilligers geen verantwoordelijkheid meer kunnen/durven dragen omdat ze wekelijks een hele administratie bij moeten bijhouden en we ze als gemeente nu zelf moeten onderhouden.

Recent bepaalden wethouder en beleidsmakers waar mensen die een beschermde arbeidsplaats nodig hebben het beste kunnen werken.

Terwijl deze mensen of hun naasten dit veel beter zelf kunnen bepalen.Over de rug van deze mensen worden besluiten genomen die onzekerheid en onrust veroorzaken. 

Managers en beleidsmakers bepalen steeds meer en nemen verantwoordelijkheid en eigenheid van mensen af. Er zijn milieueffectrapportages etc., er komt een armoedeeffectrapportage etc

Ik pleit met klem voor het met spoed invoeren van een Mens-effectrapportage.

m.a.w.

Hoe werken maatregelen die we als gemeente/rijk willen nemen uit voor mensen.

In Daarle vroeg men de wethouder om een waarschuwingsbord, spelende/overstekende kinderen, te plaatsen. Het eerste verweer van de gemeente was dat er niet teveel borden moeten komen.

Iemand stelde daarop terecht de vraag of overstekende eenden belangrijker zijn dan kinderen, want dat bord stond er nl wel.

Ben blij met het vele goeds die de vooruitgang ons bracht en brengt,maar doen onszelf  en onze"oorsprong" tekort als we geld,macht en andere zaken centraler gaan stellen dan “de mens”.

 

 

Doen wat je moet doen

Is er nog sprake van een voorjaar als er geen winter is geweest.?

Is sta een aantal dagen met een rozenstand op de Sallandse tuinbeurs. Veel mensen vertellen hun rozen al lang -te vroeg naar mijn mening- gesnoeid te hebben omdat ze zeker weten dat er geen winter meer komt. Terwijl ik me herinner dat het de afgelopen twee jaar in maart nog flink vroor. Het lijkt me niets in een land te wonen waar er geen duidelijk verschil is tussen de seizoenen. Nu kan ik me telkens weer verheugen op wat komen gaat. De kachelavonden in de winter, de vogels en het nieuwe leven in het voorjaar, de zwoele zomeravonden en het uitwaaien in de herfst.

In een week tijd wordt in Luttenberg met een grote groep vrijwilligers de manege omgetoverd tot een sfeervolle gemoedelijke en inspirerende tuinbeurs. Ik was een paar weken terug op de tuinbeurs in deYsselhallen in Zwolle, waar deze sfeer totaal ontbrak. Vraag me af of dit verschil komt door het dorpse cq stadse of door de commerciële cq vrijwilligers organisatie. Ik probeerde op de beurs nog wat weekend kranten te lezen. Het was er erg druk maar ik las met interesse een interview met J.J. de Groot met als kop “Doen wat je moet doen”. Een man die ik pas ken sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Onze partij was de grote winnaar, maar het CDA schoof hem gelijk als informateur naar voren. Wij kenden hem niet, maar ik ben een mens die mensen vertrouwd tot het tegendeel bewezen is.

 Dacht nog –naïef als ik soms ben,en wil blijven- dat deze man iedere partij die aan tafel zat gelijkwaardig zou behandelen .

Maar helaas …..

Voor alle duidelijkheid, BB wilde een andere koers en dat wilden de andere partijen absoluut niet. We konden dus niet met hen regeren.

Maar om te zeggen dat het ons enkel om de parkeergarage te doen is, is een (in)formateur onwaardig. Hij weet beter, maar wekt een suggestie waar zijn broodheer- lees CDA- mee gediend is. Hij wist en weet heel goed dat het ons niet gaat om de parkeergarage maar om het betaald parkeren wat ingevoerd moet worden om de garage te bekostigen.

En dat we daarnaast een heroverweging van alle grote projecten wilden om niet onnodig te snijden in bestaande voorzieningen en de lasten te moeten verhogen voor de burgers. Tijdens deze -voor mijn gevoel steeds meer schijn -formatie bracht hij zaken subjectief naar buiten en nu weer.

Hij zal als inwoner van onze gemeente afgelopen zaterdag ook wel een aanslag van de gemeentelijke belastingen hebben gekregen. Ik heb al verschillende mailtjes van mensen die zijn geschrokken van deze aanslag. Misschien is hij niet geschrokken maar zou hij zich als econoom eens achter de oren moeten krabben en de grootste oppositiepartij in onze gemeente meer recht moeten doen.

“Doen wat je moet doen, elke keer weer”

 

 

Schone schijn

Deze week was de samenstelling van het college van B enW in Hellendoorn reden voor voorpaginanieuws in Tubantia.

Onder de kop “Hellendoorn geeft coalitie goede voorbeeld”werd een koppeling gemaakt met de ophanden zijnde landelijke coalitie van CDA PvdA en CU.

De wethouders uit Hellendoorn waren vol lof over de onderhandelingen en de samenwerking.

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag hebben wij te kennen gegeven niet te hopen dat Hellendoorn als voorbeeld dient voor landelijk beleid. Ook de raadsvergadering was een toonbeeld van machtsvertoon door het college en de volgzaam knikkende raadsleden van CDA, PvdA/Grl.en CU.

Ook in Hellendoorn werd na de verkiezingen via een hoofdlijnen akkoord de zaak snel dichtgetimmerd. Met daarin “we gaan op de oude voet door met de grote/strategische projecten”

Praten over “pas op de plaats”en “heroverwegen”, tering naar de nering, was niet aan de orde.

 

De deur ging direct dicht voor bijna een kwart van de stemmers.

 

Afgelopen week was de 14e actualisatie strategische projecten aan de orde.

De tekorten lopen op, er is geen perspectief op verbetering, en er hangen nog meer tegenvallers in de lucht.

We vroegen de raad hierover met elkaar te debatteren, zaken te heroverwegen, alternatieven te zoeken en prioriteiten te bepalen. Kregen we niet van de grond.

We hadden eerder-in het kader van het dualisme- met elkaar afgesproken in de raadsvergadering met “elkaar” te debatteren en niet enkel met het college.

Het lukt niet ,waar is men bang voor?

“De gemeenteraad is de baas” schrijft de VNG(vereniging Nederlandse gemeenten).

Ik vraag het mij steeds meer af .Collega raadsleden kunnen/willen niet uitleggen waarom ze tegen beter weten in op de oude voet verder gaan.

 In de commissievergaderingen waren er voor het eerst raadsleden van verschillende coalitiepartijen die hun zorgen uitspraken over de financiële haalbaarheid.

Wethouders antwoorden hierop met “we werken hard aan het binnen halen van subsidies “en “we leggen de lat hoog, en we houden de lat hoog” . Deze vage/onduidelijke antwoorden zijn blijkbaar voldoende voor het grootste deel van de raad.

 

De gemeenteraadsleden van CDA, PvdA/GrL en CU hebben zich gebonden aan een dichtgetimmerd coalitieakkoord .

 

De macht ligt nu geconcentreerd bij burgemeester en wethouders

 

De controle functie -die alle raadsleden hebben- moeten wij als oppositie alleen uitvoeren en er is geen enkele ruimte voor debat .

 

De gemeenteraad de baas, is schone schijn…………… ………

 

Naast elkaar

 

Een nieuw jaar, je staat stil bij gister en denkt aan morgen. Sommige zaken van het voorbije jaar blijven je ook in het nieuwe jaar nog in herinnering.

De geboorte van nieuwe “mensjes” in buurt en familie, maar ook het verlies van dierbaren

Het vele gesleep met beregeningsslangen vanwege de droogte, maar ook de prachtige na -zomerbloei van de rozen tot ver in de winter en.... de grote verkiezingswinst voor onze nieuwe partij. Met name het laatste legt ook voor het komende jaar een grote verantwoordelijkheid op mij en de mensen in onze partij. Kiezers die op ons stemden hebben daarbij een verwachting gehad. Een beeld en een vertrouwen over wat wij als BurgerBelang voor hen en de gemeenschap kunnen betekenen. De motieven zullen heel divers zijn . We hadden/hebben een goed programma met een brede visie op de toekomst, maar ik heb niet de illusie dat iedere kiezer/stemmer deze ook gelezen heeft. Voor een deel is het dus gissen waarom mensen BB stemden, maar er zijn ook mensen die tijdens en na de verkiezingen duidelijk hebben laten gemaakt waarom ze op ons stemden.

O.a. het onderkennen van de noodzaak tot het voeren van een andere koers betreffende de uitvoering van de grote projecten. Deze burgers hadden dezelfde zorgen over de gevolgen hiervan voor bestaande voorzieningen en de lasten voor de burgers.

Maar ook verwachten mensen van ons dat we hun belangen “echt” en in "openheid" vertegenwoordigen en niet via de politiek van achterkamertjes en “old boys”netwerk. Maar ook de onvrede over de communicatie tussen gemeente en burgers en te weinig zeggenschap is een reden.  En mensen wilden een tegenwicht geven aan de machtspolitiek van een partij die de afgelopen jaren de meerderheid had in de raad. Maar wat ook zeker een rol speelt is of politici die op de lijst van een partij staan toegankelijk en betrouwbaar zijn.

Ik geloof in de kiezer, omdat ik uit ga van de goedheid en gemeenschapszin van onze inwoners. Ik ga er ook van uit dat de kiezer altijd gelijk heeft.

Ik gruwel van uitlatingen van collega politici/partijen die als reden voor het verliezen van de verkiezingen zeggen “de burger heeft het allemaal verkeerd begrepen”en helemaal van politici die verloren hebben en zeggen dat dit komt omdat burgers alleen maar aan zichzelf denken.

Het is alsof ze hiermee zeggen “wij weten het beter voor de burgers”

Dan kun je toch niet meer spreken van volksvertegenwoordigers maar dan hebben we het over regenten.

Het komende jaar wil de partij BurgerBelang binnen en buiten het gemeentehuis werken aan manieren om de kloof tussen politieke en burger te dichten. We willen niet boven de mensen staan, maar naast de mensen .We komen zelf met positieve vernieuwende initiatieven maar hopen ook dat mensen die ideeën en/of problemen hebben de weg naar ons vinden. Dat kan bv via onze nieuwe website -Martijn en Martin nog bedankt hiervoor- maar ook bij de voetbal, in de supermarkt of bij de kapper kunnen mensen ons aanschieten.

Ik wens iedereen oprecht een goed en gezond 2007 toe. 

 

 

 

 

Wie schrijft die blijft

Het is half december, wind en regen, maar een aantal rozen bloeien nog volop.

Verheug me op de komende kerstperiode. Tijd en rust om te bezinnen, om het binnen gezellig te maken en bij te praten met familie en vrienden. Ik probeer de overdadige manier waarop er aandacht is voor de “buitenkant” van kerst wat langs me heen te laten gaan.

Gisteren begonnen met het versturen van kerstgroeten en nieuwjaarswensen. Ben er andere jaren soms erg laat mee zodat sommigen de kerstwensen na de kerst ontvangen. Door te wonen op het “oldershuus ‘ben je ook het centrale post en communicatie adres voor de rest van de familie. De eerste kaarten van ooms en tantes stromen al binnen, en dat zijn er bij ons nogal een aantal. Door mensen een kaartje te sturen sta je even bij hun stil, denk je even aan ze en dat laat hen je weten. Voordat ik teveel reclame maak voor TPG post nog de laatste “politieke loodjes”van 2006.

Daarin staat de  zorg voor mensen in de komende extra vergadering van de comm.   Samenlevingszaken centraal. Alle partijen moeten een definitief standpunt bepalen en afgeven aan het college inzake het leerlingenvervoer. We hebben bij de begrotingbehandeling in nov. duidelijk afspraken gemaakt niet aan de kwaliteit van dit vervoer te tornen . Ga er vanuit dat politieke partijen zich hieraan houden. Ook komt het college met een voorstel voor het nader en concreter invullen van voorzieningen die zij gaat verstrekken in het kader van de WMO. Ik hoop dat de voorstellen uitgaan van de menselijke maat zodat ook mensen met een beperking volwaardig en in vrijheid kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

De agenda van de komende raadsvergadering bevat veel hamerstukken en een enkel discussiestuk..

De raad moet o.a de MER richtlijnen vaststellen voor de ontwikkeling van het nieuwe plan zwembad/sporthal. Dit is nou typisch een duidelijk voorbeeld van hoe er in onze gemeente de laatste jaren beleid is gemaakt. We hebben een leuk plan-in dit geval een nieuwe zwembad en sporthal- ,we gaan er voor en zien later wel wat we tegen komen. In dit geval een MER (Milieu Effect Rapportage) en grote financiële tekorten. De financiële tekorten schuiven we door naar de nabije toekomst en onze kindskinderen en het resultaat van de MER zal wel meevallen. De MER comm.is nu van mening dat meer onderzoek gedaan moet naar verkeersontwikkeling en habitat/leefomgeving. Resultaat hiervan zou kunnen zijn dat er gekeken moet worden naar een andere locatie. Toch gaan we gewoon door .Ik denk dat als burgers dit zouden doen ze direct door de gemeente op de vingers getikt worden. Hoezo geeft de gemeente hier het goede voorbeeld.?? Ook wij staan voor goede sportvoorzieningen echter deze manier van werken kan/zal onnodig tijd en geldverlies tot gevolg hebben en daarvan zijn uiteindelijk al onze burgers de dupe.

 

De andereBB raadsleden; Annette, Frans, Johan, Henk en Dick zullen in het nieuwe jaar ook hun persoonlijke en politieke zielenroerselen (in een weblog) met u delen.

………Wie schrijft die blijft………… 

De kiezer heeft altijd gelijk

Een heerlijke middag in het speelbos. Mijn zus nodigde iedereen uit de verjaardag van neefje Luuk te beginnen in het speelbos.

Wat gedachtespinsels over deze week, de week van de 2e k. verkiezingen. De week waarin de burgers ervoor kozen dat coalitie en oppositie met elkaar moeten regeren ( Clairy Polak vanmiddag in Buitenhof). Nu kun je de landelijke verkiezingen niet 1 op 1 vergelijken met de gemeentelijke. De lokale partijen in onze gemeente -die bijna een derde van de raadszetels bezetten -deden immers niet mee.

Toch concludeer ik uit het feit dat de lokale CDA drie maal zoveel meer verloor als landelijk, dat de inwoners van onze gemeente het CDA als eerste verantwoordelijk achten voor het beleid van bezuinigingen, lastenverhoging en onrendabele investeringen. De lokale PvdA krijgt in verhouding met het landelijke verlies minder om de oren, de CU verdubbelde, evenals landelijk. Toch moeten ook de ondersteuners van het huidige CDA-beleid op hun tellen passen als je kijkt naar de afrekening die de VVD landelijk kreeg. Ook in onze gemeente kregen de SP, PVV en de PVDD veel stemmen. Een wezenlijk tegengeluid ter linker en rechterzijde, alhoewel ik van mening ben dat deze begrippen steeds meer achterhaald zijn en gebruikt worden om elkaar ongenuanceerd in een bepaalde hoek te zetten.

Na de verkiezing de afkeurende reacties horende van de gevestigde partijen op de winst van SP, CU, PVV, etc. denk ik aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. Ook toen gaven een grote groep kiezers in onze gemeente aan verandering van koers te willen. Maar de “gevestigde orde” wilde op de oude voet door, want zij weten het blijkbaar beter dan de inwoners van onze gemeente. Ook nu hoor en lees ik allerlei laagdunkende oordelen over de winnende partijen.

Mensen brengen hun stem- vanuit verstand en hart uit- om hun eigen lot mede te bepalen. Het is een minachting van de democratie als belangrijke signalen die kiezers afgeven genegeerd worden.

Willen mensen hun stem blijven geven, dan is het noodzakelijk dat ze serieus worden genomen en zal de gevestigde orde -lokaal en landelijk- een stap(je) opzij moeten doen.

De kiezer heeft altijd gelijk.

 

Gewillig papier en gatenkaas

Kom net van de fractievergadering.We hebben buiten nog even zitten nabomen over de begrotingsvergadering van afgelopen dinsdag. We konden niet anders , we moesten deze begroting afkeuren.Niet sociaal,door de bezuinigingsvoorstellen op onderwijs en zorg, een te hoge lastenverhoging voor de burger en er is sprake van slecht rentmeesterschap.

De titel van onze algemene beschouwingen was dan ook

"De burger betaalt meer, maar krijgt minder"

Dit roepen we niet zomaar.We zijn veel tijd bezig geweest met de voorbereiding en het weerleggen van veel zaken die volgens ons niet juist zijn en/of anders moeten en kunnen.Een intensieve klus voor ons als relatief nieuwe fractie.Hierdoor leerden we elkaars kwaliteiten,visies en kleuren nog beter kennen en waarderen.

Toch hadden we geen slecht gevoel over de vergadering. Er zijn-mede door onze inzet- wezenlijke zaken aangepast of  toezeggingen gedaan door het college.Ook de samenwerking met een aantal andere partijen om tot goede wijzigingsvoorstellen te komen liep goed en constructief.Er was wel een hoop gedoe over gaten in de begroting. Het kan op papier nu uiteindelijk wel zo zijn dat er geen gaten meer in zitten maar in werkelijkheid lijkt het meer op een gatenkaas.Maar papier is gewillig,de werkelijk niet.400.000 euro per jaar moet nog gevonden worden aan bezuinigingen,maar ook de ingeschatte bezuiniging op het leerlingenvervoer is een utopie,evenals de ingeboekte verwachte subsidies voor de grote projecten.

Nu weer brood verdienen.......en op de kop de rozen in. Het verkopen van rozen met kale wortel(najaar en winter) is minder leuk dan bloeiende rozen in potten. Je verkoopt kale struikjes met een verwachting. Toch merk ik dat oudere mensen hier eerder voor kiezen,is goedkoper. Ze hebben misschien minder jaren er van te genieten. Maar ze hebben geduld en weten dat het goed komt.

 

 

meer gemeente en minder provincie

Vanwege de hersftvakantie een weekje politieke rust. Was ook hard nodig voor het achterstallige werk in en om het huis en om de rozenbestellingen te verwerken. Vlak voor de herstvakantie heeft een raadsmeerderheid besloten de -niet betaalbare- plannen voor het zwembad/sporthal door te zetten.Zou blij willen zijn voor alle -zwem- burgers van onze gemeente maar kan het niet.Sorry. Verwonder me nog steeds en steeds meer hoe sommige raadsbesluiten tot stand komen.  Uit het betoog van een van de fractievoorzitters over het zwembad begreep ik dat -tot mijn grote ontsteltenis-hij de financiele dekking van dit miljoenen plan niet begreep maar er toch "ja" tegen zei. Vraag me dan tegelijkertijd af hoeveel raadsleden meer dit niet wisten,maar wel een besluit namen.Voel dan niet de teleurstelling over het genomen besluit, maar zet wel vraagtekens bij de argumenten en onderbouwing.

De nu al aangekondigde bezuinigingen-er komen er nog veel meer- riepen in de comm.Samenlevingszaken bij 5 maatschappelijke organisaties en ouders het nodige verweer op.Op indringende wijze lieten zij de gevolgen van deze bezuiniging horen voor met name de kinderen in onze gemeente.Schoollokalen die niet deugen,snijden in het vervoer van kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben, de logopodie ,muziek onderwijs etc.Hoop dat dit verweer voor gemeentebestuurders een krachtig signaal was voor wat nog komen gaat de komende jaren. Kiezen voor pracht en praal en tegelijkertijd onze jeugd tekort doen roept -terecht- verzet op.

Nu ik het toch over de jeugd heb.Lees net het blad van de VNG (Ver. van Ned. Gemeenten) Hierin een fikse discussie over iets waar ik me al langer over verbaas. "De taak en rol van de provincie".Voordat ik raadslid was hoorde ik regelmatig dat plannen geen doorgang konden vinden omdat het niet mocht van de provincie. Heb het idee dat er inmiddels meer mag van de provincie-b.v.naar de woningbouw-. Maar als raadslid signaleer is dat veel zaken niet of niet goed gebeuren omdat het niemands of ieders taak is.We hebben namelijk naast de provincie ook de nog de regio twente en allerlei samenwerkingstrajecten met andere gemeenten.

De jeugdzorg komt daarbij echt tussen het wal en schip.Er zijn teveel bestuurslagen en er is nog steeds teveel provinciale bemoeizucht.Meer autonomie en meer taken naar de gemeente want wij kunnen veel beter de lokale wensen vertalen.Laat de provincie zich houden bij milieu,verkeerszaken en ruimtelijke ordening. Cultuur en zorg kunnen we zelf wel.Nu ik toch bezig ben wil ik kwijt dat ik me behoorlijk erger aan het feit dat gedeputeerden in dienstauto's met chauffeur rond rijden als een soort sinterklaas. Lijkt net of het in verkiezingstijd meer is -hoezo de provincie als onafhankelijke scheidsrechter-. Natuurlijk onthalen we ze warm als ze voor onze cultuur en zorgvoorzieningen geld komen brengen maar dit geld kan ook rechtstreeks naar gemeenten. Waarom moet de provincie dit bepalen? Wij ploeteren als gemeenteraad om de begroting rond te krijgen terwijl ik de indruk heb dat de provincie meer dan genoeg geld heeft.Lees in het VNGblad (misschien had ik dit al moeten weten) dat de provincie mede zo rijk is door de "winst " die ze maken op onze motorrijtuigenbelasting. Kunnen ze die winsten niet doorsluizen naar de gemeenten?

Heb geen enkele mogelijkheid tot stemmen overgeslagen (voel stemplicht) en wacht het resultaat van landelijke en provinciale discussie af maar krab me voorlopig achter de oren of ik in maart 2007 wel ga.